Data publikacji w serwisie:

Wykład otwarty prof. Heinza-Helmuta Lügera

Instytut Lingwistyki Stosowanej (Wydział Neofilologii) serdecznie zaprasza na wykład otwarty „Warto nad Wartą” – Mittel und Strategien der Persuasion und des Kommentierens in journalistischen Texten  (Środki i strategie perswazji i komentowania w tekstach dziennikarskich).

Wykład wygłosi prof. Heinz-Helmut Lüger (Uniwersytet Koblenz-Landau). Wykład odbędzie się we wtorek 19 marca o godz. 13:15 w sali C3, Collegium Novum i będzie tłumaczony na język polski. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Poznania.

Szczegóły odnośnie do wykładu znajdują się w załączonym plakacie.

prof. dr hab. Heinz-Helmut Lüger – germanista i romanista, językoznawca, 1980-1985 pracownik uniwersytetu Clermont-Ferrand we Francji, od 1987 na Uniwersytecie Koblenz-Landau, 1998-2011 dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej. Główne zakresy badawcze: lingwistyka tekstu, mediolingwistyka i mediolingwistyka kontrastywna, frazeologia i frazeodydaktyka, analiza języka mówionego, języka prasy i mediów, badania frankofońskie. W każdym z tych zakresów jest uznanym autorytetem o zasięgu międzynarodowym, o czym świadczą liczne kontakty w postaci profesur i wykładów gościnnych na uniwersytetach europejskich. Publikacje w liczbach: 6 monografii, redakcja i współredakcja 17 tomów zbiorowych, ok. 200 artykułów, ponad 60 recenzji, sprawozdań i notek bibliograficznych.

kontakt: dr Justyna Duch-Adamczyk (jda@amu.edu.pl).