Data publikacji w serwisie:

Wykład prof dr. Melen z Cardiff University

Prof. dr. Rebecca Melen z Cardiff University w Wielkiej Brytanii wygłosi wykład "Stoichiometric and Catalytic Applications of Group 13 Lewis Acids" w ramach seminarium naukowego CZT (program IDUB: Wsparcie umiędzynarodowienia UAM – przyjazdy wybitnych zagranicznych naukowców).

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 10.02.2022 o godz. 10.00 na TEAMS.

Prof. dr. Rebecca Melen z Cardiff University, która gości w Centrum Zaawansowanych Technologii jest współautorką 100 publikacji naukowych w najbardziej prestiżowych czasopismach, tj. Science, Nature, J. Amer. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Chem. Sci., Chem. Soc. Rev., Chem, ACS Catal. oraz wygłosiła ponad 120 wykładów. Stopień doktora uzyskała w 2012 roku na Uniwersytecie w Cambridge pod kierunkiem prof. Dominica S. Wrighta, a następnie odbyła staże podoktorskie w grupach prof. Stephana na Uniwersytecie w Toronto (2012-2013) i prof. Gade'a na Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu (2013-2014). W 2014 podjęła pracę w Cardiff University w Wielkiej Brytanii, gdzie aktualnie, od 2021 roku zatrudniona jest na stanowisku profesora.

Prof. Melen została uhonorowana wieloma nagrodami, m.in. Clara Immerwahr Award (2016), EPRSRC (2018), RSC Harrison Meldola Memorial Prize (2019).Zainteresowania prof. Melen dotyczą chemii pierwiastków grup głównych, a zwłaszcza zastosowania kwasów Lewisa w syntezie i katalizie. Jest światowej sławy ekspertem z zakresu chemii metaloorganicznej i katalizy.

Prof. Melen współpracuje z Laboratorium Stosowanej i Zrównoważonej Katalizy Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, kierowanym przez dr hab. inż. Jędrzeja Walkowiaka, prof. UAM. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w tym seminarium.

Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku.