Data publikacji w serwisie:

XXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Organizatorzy XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego "Neuropsychologia Kliniczna - teoria, badania, praktyka" zapraszają do udziału w wydarzeniu.

Podczas XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego organizatorzy pragną zachęcić do dyskusji nad kierunkiem rozwoju teorii - badań - praktyki, kluczowych w pracy neuropsychologa klinicznego istotnie wpływających na jego tożsamość zawodową.

Neuropsychologia kliniczna jako subdyscyplina psychologii klinicznej coraz bardziej przyczynia się do opracowania skutecznych metod pomocy osobom cierpiącym z powodu różnych zaburzeń neurologicznych i psychicznych. W obliczu dynamicznego rozwoju neurobiologii i neurotechnologii pojawiają się liczne nowe wyzwania dotyczące stawiania trafnej diagnozy i dostosowania adekwatnej pomocy psychologicznej w procesie leczenia. Z drugiej strony dysponujemy lepszymi narzędziami do wyjaśnienia relacji między działaniem ośrodkowego układu nerwowego a sprawczością procesów bio-psycho-społecznych człowieka cierpiącego.

Kongres, który odbędzie w dniach 4-5 grudnia 2020 r. organizują naukowcy z Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu