Data publikacji w serwisie:

Znamy laureatów VIII edycji programu Diamentowy Grant

Siedmioro wybitnych studentów z UAM otrzymało granty w ramach programu Diamentowy Grant. To już ósma edycja konkursu, o którym mówi się, że otwiera drzwi do kariery naukowej.

W ósmej edycji konkursu zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85 pkt. W tym roku wicepremier Jarosław Gowin przyznał ponad 17 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Wśród nagrodzonych znalazło się siedmioro studentów z naszego uniwersytetu:

1. Jakub  Buda - Wydział Biologii UAM​. Projekt: "Bioakumulacja izotopów promieniotwórczych oraz  ich wpływ na populacje organizmów w strefie supraglacjalnej lodowców"

2. Kinga Kułaga - Wydział Biologii UAM. Projekt: "Nocny śpiew dziennych ptaków – efekt uboczny światła czy funkcjonalne zachowanie?".

3. Rafał Świergiel - Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań​. Projekt: "Rola procesów polityczno-społecznych w kształtowaniu  ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej"

4. Michał Wieczorkowski - Wydział Nauk Społecznych UAM​. Projekt: "Kierowanie się regułą. Status reguł interpretacyjnych w praktyce stosowania prawa w świetle paradoksu sceptycznego Wittgensteina"

5. Adrian  Walkowiak - Wydział Chemii UAM​. Projekt: "Wybrane metale przejściowe (Fe, Ti, V, Nb, Ta) w różnych matrycach jako katalizatory procesów utleniania z użyciem światła i/lub nadtlenku wodoru"

6. Paulina Książek - Wydział Historyczny UAM​. Projekt: "Między szaleństwem a nienormatywnością: bohaterki oper Krzysztofa Pendereckiego"

7. Blanka Maria Borowiec - Wydział Biologii UAM. Projekt: Analiza transkryptomiczna i proteomiczna egzosomów izolowanych podczas interakcji in vitro pomiędzy komórkami powięzi i błony śluzowej policzka

Więcej na uniwersyteckie.pl