Data publikacji w serwisie:

Znamy stypendystów Fulbrighta z UAM

Znamy już nazwiska polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych, którzy w roku akademickim 2019-2020 wyjadą do USA na stypendium Fulbrighta. Wśród 62 wyróżnionych znalazło się dziewięć osób reprezentujących UAM.

Fulbright Senior Award to trwające od 4 do 9 miesięcy stypendia badawcze lub badawczo-dydaktyczne dla pracowników naukowych po doktoracie. Odbędą je następujący pracownicy UAM:

Dr Adam Gorczyński, Wydział Chemii

Dr Kamil Kaźmierski, Wydział Anglistyki

Dr Izabella Main, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Prof. dr hab. Hanna Mamzer, Instytut Socjologii

Dr hab. Michał Michałowski, Instytut Obserwatorium Astronomiczne

Z kolei Fulbright Junior Research Award to trwające od 6 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla doktorantów z polskich uczelni. Na rok akademicki 2019-20 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 22 takie stypendia. Cztery otrzymali doktoranci z UAM

Kacper Dziekan, doktorant w Instytucie Wschodnim

Kasper Hanus, doktorant w Instytucie Archeologii

Agata Janicka, doktorantka na Wydziale Anglistyki

Greta Klejborowska, doktorantka na Wydziale Chemii

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi z innymi krajami. W Polsce Program Fulbrighta administrowany jest przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz amerykańskiego Departamentu Stanu.

Tekst: Jagoda Haloszka