Data publikacji w serwisie:

Znamy wyniki konkursu Kowadło 2.0

Pięć projektów zostało nagrodzonych w wiosennej edycji konkursu Kowadło 2.0. Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja środowiska akademickiego w zakresie umiejętności organizacyjnych zarówno studentów i doktorantów jak i pracowników Uczelni. Projekt ma również na celu propagowanie i wspieranie oddolnych inicjatyw, które mogą promować nieodkryte talenty.

Aby wziąć udział wystarczyło stworzyć projekt kulturalny, naukowy, prozdrowotny czy projakościowy, a także przedstawienie kosztorysu. W konkursie mógł wziąć udział każdy student, doktorant czy pracownik naszej Uczelni. Maksymalnie można było zgłosić 2 projekty.  Najlepsze projekty zostały poddane ocenie, na którą składały się: innowacyjność projektu, zakładane cele projektu, poziom aktywizacji społeczności akademickiej, użyteczność projektu dla Uczelni.

We wtorek, 5 maja Kapituła konkursowa Kowadła 2.0 ogłosiła zwycięzców.

- Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, jak, mimo pewnych podobieństw, zaskakujecie nas za każdym razem! Serdecznie dziękujemy za udział i wszystkim uczestnikom życzymy sił i powodzenia do dalszej pracy - napisali organizatorzy.

EKOlogicznie o odpadach

Ta inicjatywa kierowana jest nie tylko do studentów UAM, ale do wszystkich zainteresowanych udziałem. Jest to cykl warsztatów, prelekcji, wykładów edukujących i promujących postawy w duchu Zero Waste. W jego ramach proponowane są m.in. projekcja filmu i dyskusja o negatywnym wpływie jednorazowego plastiku, recyklingowe warsztaty artystyczne bądź kulinarne, pozwalające na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i skuteczną redukcję ilości produkowanych odpadów. Jeśli obostrzenia nie pozwolą na realizację projektu w formie tradycyjnej - wydarzenie odbędzie się zdalnie. Organizatorzy przedsięwzięcia wierzą, że w każdej dziedzinie wykorzystywane na co dzień produkty mogą zyskać swoje drugie życie.

Cały artykuł dostępny na uniwersyteckie.pl

Tekst: Jagoda Haloszka