Data publikacji w serwisie:

Życie Uniwersyteckie na stulecie

Majowy numer “Życia Uniwersyteckiego” w całości poświęciliśmy 100. rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Czasopismo podzieliliśmy na dwie części - historyczną i współczesną.

Część historyczną otwiera rozmowa z prof. Michałem Musielakiem z Uniwersytetu Medycznego o pierwszym rektorze UP, Heliodorze Święcickim, idealiście i człowieku czynu. O narodzinach uczelni pisze prof. Zbigniew Pilarczyk, a prof. Grzegorz Łukomski o trudnym okresie wojennym i stalinowskim. Sylwetki pierwszych naukowczyń przybliżają dr Iwona Chumra-Rutkowska i prof. Edyta Głowcka-Sobiech. Piszemy również o młodej kadrze “smarkatego uniwersytetu” oraz wybitnych absolwentach, których wypuściła w świat poznańska Alma Mater.

Cześć współczesną rozpoczyna Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki kreśląc perspektywy rozwoju uczelni na kolejne lata. Szerzej o przyszłości Uniwersytetu Rektor mówi w wywiadzie "Jesteśmy w idealnym wieku". Dalej piszemy o aktualnych wydarzeniach: konferencji “Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do uniwersytetu 4.0”, o forum “Nasz wspólny uniwersytet” oraz o udziale w konkursie na uczelnię badawczą. Prof. Jacek Pyżalski opowiada o międzynarodowych projektach dotyczących funkcjonowania dzieci i młodzieży online, natomiast astronom prof. Edwin Wnuk wyjaśnia, jak światowa nauka radzi sobie z problemem śmieci w kosmosie. Rozmawiamy również z Dziekaną Wydziału Anglistyki prof. Katarzyną Dziubalską-Kołaczyk o zadaniach niedawno otwartego Bilingualism Matters Poznań.

Zapraszamy do lektury.