Data publikacji w serwisie:

30-lecie najbardziej innowacyjnej fundacji uniwersyteckiej

Na początku lat 90 znaleźli się wizjonerzy, aby wprowadzić taki plan w życie. Założycielem Fundacji był światowej klasy chemik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Bogdan Marciniec. W rezultacie, w 1990 roku powstała Fundacja a w 1995 r., właśnie w Poznaniu, powstał pierwszy polski park naukowo-technologiczny. Fundusz założycielski opiewał na zawrotną sumę 2 135 000 000 zł. Ale to było przed denominacją i obecnie stanowi jedynie 213 500  zł.

Dlaczego Fundacja UAM jest inna od wszystkich?

  • Fundacja UAM należy do najstarszych fundacji uniwersyteckich w Polsce.
  • Nie ma w Polsce Fundacji przy Uniwersytecie o takiej aktywności, podejmującą działalność gospodarczą w takim wymiarze (roczne przychody na poziomie 30 mln zł).
  • W jej strukturach działa pierwszy, najbardziej prestiżowy polski park technologiczny (Poznański Park Naukowo-Technologiczny, PPNT).
  • Poprzez PPNT Fundacja z powodzeniem prowadzi działalność gospodarczą, z której wypracowane środki przeznacza na wsparcie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
  • Nie ma innej uczelnianej Fundacji, która sama prowadzi badania naukowe i na dodatek ma status jednostki naukowej.

W tym trudnym, pandemicznym 2020 roku Fundacja UAM świętuje 30-lecie. Jesteśmy pod każdym względem Fundacją nietypową i wciąż poszerzamy horyzonty. Tak trzeba trzymać, i sięgać po więcej oraz wytyczać nowe kierunki rozwoju.- mówi dr hab. Jacek Guliński, członek zespołu tworzącego PPNT, a aktualnie prezes Fundacji.

Z czego założyciele i zarządzający PPNT są dumni po 30 latach działalności? Poniżej kilka wybranych, wymiernych sukcesów.

  • Wypracowana niezależność finansowa od środków budżetowych. Dowodem tego jest skala i rentowność prowadzonej działalności gospodarczej, rozmach działalności projektowej i niespotykany w przypadku innych fundacji zakres inicjatyw statutowych na rzecz Uniwersytetu im. A, Mickiewicza w Poznaniu.
  • Udana współpraca biznesowa Fundacji i Uczelni, polegająca na wspólnym prowadzeniu Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego.
  • Kwota ponad 1,5 mln zł rocznie przekazywana na programy stypendialne oraz innego rodzaju wsparcie UAM.
  • Współorganizacja ponad 100 wydarzeńpopularyzacyjnych naukę i kulturę (Wykłady Uniwersyteckie na Zamku, Festiwal Nauki i Sztuki)

Inne urodziny

Dziś to jest nasza siła – doświadczenie zbierane w różnych okolicznościach i odwaga do poszukiwania nowych rozwiązań. Jestem przekonany, że ten zebrany przez 30 lat kapitał, nie tylko pomoże nam w najbliższym, trudnym ekonomicznie momencie, ale też posłuży naszym klientom i partnerom, z którymi intensywnie współpracujemy – zapewnia prof. dr hab. Hieronim Maciejewski, wiceprezes zarządu Fundacji.

Co dalej?

Od początku swojego istnienia Fundacja współpracuje z rodziną Kulczyków, obecnie z Kulczyk Foundation w ramach jednego z funduszy stypendialnych.  Niewątpliwie szansą dla Fundacji UAM jest poszukiwanie kolejnych partnerów w postaci fundacji korporacyjnej, działającej w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności lub edukacji. Z uwagi na bardzo szeroki zakres działalności FUAM i PPNT, potencjał do takiej współpracy jest bardzo duży, np.  w zakresie wspierania utalentowanych studentów i doktorantów.

Zarząd Fundacji we wrześniu przedyskutował perspektywy współpracy z nowymi Władzami Rektorskimi UAM. W dyskusji JM Rektor oraz Prorektorzy wskazali, iż mile widzianym obszarem do współpracy byłaby oferta skierowana dla przedstawicieli nauk humanistycznych. Ponadto Fundacja jest postrzegana jako instytucja wspierająca i pobudzająca interdyscyplinarne projekty, komercjalizację wiedzy, przedsiębiorczość i ten kierunek rozwoju powinien być kontynuowany.

dr Justyna Adamska, rzecznik prasowy