Data publikacji w serwisie:

Absolwentki z UAM nagrodzone przez Ministra Spraw Zagranicznych

Trzy spośród siedmiu nagród i wyróżnień w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych trafiło do absolwentek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. UAM może się pochwalić nagrodą drugiego stopnia oraz dwoma wyróżnieniami. Nagrodę pierwszego stopnia wręczono Joannie Tarnowskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace absolwentek zostały wyłonione spośród 43 nadesłanych na tegoroczną 28. edycję konkursu Ministra Spraw Zagranicznych.

Komitet Nagrody przyznał dla UAM:

- nagrodę drugiego stopnia: Hannie Wiczanowskiej za pracę magisterską pt. „Wolność wypowiedzi jako ograniczenie dla wolności sumienia i wyznania według standardów strasburskich, amerykańskich oraz islamskich”, napisaną w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UAM pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zdzisława Kędzi,

- wyróżnienia:

  • Milenie Adamczewskiej za pracę magisterską pt. „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec kobiet jako obowiązek państwa w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego”, napisaną w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UAM, pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zdzisława Kędzi;
  • Weronice Ruckiej za pracę magisterską pt. „Działania promocyjne Ambasady RP w Sztokholmie i Ambasady Szwecji w Warszawie w mediach społecznościowych. Analiza porównawcza”, napisaną na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Stępińskiej.

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych organizowany jest corocznie od 1989 r. Jego celem jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, a w szczególności zagadnieniami z zakresu polskiej polityki zagranicznej, czy promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Obronione prace można zgłaszać do 31 grudnia każdego roku.

Pełna lista osób nagrodzonych:

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/najlepsze_prace_magisterskie_nagrodzone_w_konkursie_ministra_spraw_zagranicznych_;jsessionid=123C7407A266BF7C1FFBE850206D8C19.cmsap2p

FOT. B. MARCINKOWSKI/MSZ