Data publikacji w serwisie:

Ponad 3 mln zł dla naukowców z UAM od MNiSW

Ponad 3 miliony złotych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy na badania naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekty badawcze o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej zostały wybrane z pośród 249 wniosków złożonych w konkursie na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki, moduł „Dziedzictwo narodowe”. Ogólnie do finansowania zakwalifikowano 28 najlepszych projektów na łączną kwotę 30 984 232 zł.

Oto lista projektów badawczych UAM, które uzyskały finansowanie MNiSW:

  • Wydział Historyczny: Inwentaryzacja zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie: starodruki z Kolekcji Seminaryjnej Biblioteki Katedralnej i nowo odnalezione dokumenty papierowe konsystorza gnieźnieńskiego z XV i pocz. XVI w.
  • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Edycja tekstów pięciu apokryfów staropolskich. „Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej”, „Ewangelia Nikodema”, „Historia Trzech Króli” „Żywot św. Anny, „Historyja barzo cudna”.
  • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Polemika (krytyczno) literacka w Polsce - między studium przypadku a historią literatury. Edycje krytyczne.


W ramach modułu Dziedzictwo narodowe wspierane są projekty badawcze w priorytetowych obszarach badawczych określonych przez Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, obejmujące:

  • projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych,
  • projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym.