Data publikacji w serwisie:

Brakuje nam noblistów!

W tym tygodniu opublikowany został najnowszy ranking najlepszych uczelni świata, znany jako ranking szanghajski. Jego wyniki komentuje prof. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Listę najlepszych uczelni na świecie otwierają Uniwersytet Harwarda, Uniwersytet Stanford i Uniwersytet Cambridge. Wśród pierwszych 25 najlepszych uczelni jest 19 uniwersytetów amerykańskich, 4 uniwersytety europejskie (University of Cambridge, University of Oxford, University College London, Swiss Federal Institute of Technology Zurich) oraz University of Toronto i The University of Tokyo. Z innych uniwersytetów europejskich najwyższe miejsce zajmują: University of Copenhagen (30 miejsce), The University of Manchester (38), Pierre and Marie Curie University - Paris 6 (40 miejsce) oraz University of Paris-Sud (Paris 11) (41 miejsce).

Ranking ARWU z około 20 tys. uniwersytetów badawczych na świecie uwzględnia tylko te, które wśród swoich absolwentów lub pracowników mają laureatów nagrody Nobla lub Medalu Fieldsa, które wśród pracowników mają uczonych o wysokich cytowaniach oraz publikacje w Science lub Nature. Tak więc znalezienie się wśród publikowanych pierwszych 800 uczelni w tym rankingu oznacza wejście do grupy 4% najlepszych uczelni na świecie.


Uczelnie oceniane są w czterech kategoriach: „Quality of Education“ (z wagą 10%) – tu miarą jest liczba absolwentów, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, „Quality of Faculty“ (z wagą 40%) – miarą są pracownicy uczelni, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa oraz najbardziej cytowani pracownicy uczelni, „Research Output“ (40%) – miarą są publikacje indeksowane w Science Citation Index-expanded and Social Science Citation Index oraz liczba publikacji w Science i Nature oraz czwarty z parametrów „Per capita academic performance“ z wagą 10%.


Z polskich uczelni w rankingu znalazło się 6 uczelni – najwyżej notowany jest Uniwersytet Warszawski (miejsca 301-400), następnie Uniwersytet Jagielloński (miejsca 401-500). Na dalszych miejscach (lista 500-800) znalazły się Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (miejsca 601-700), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (miejsce 701), Uniwersytet Wrocławski (miejsce 701-800) oraz Śląski Uniwersytet Medyczny (miejsca 701-800). 


Co dzieli najbardziej polskie uczelnie od światowej czołówki? Przede wszystkim brak wśród absolwentów i pracowników laureatów Nagród Nobla i Medalu Fieldsa, ponadto niewielka liczba uczonych o bardzo wysokich cytowaniach oraz niski udział publikacji naukowych w Science i Nature.