Data publikacji w serwisie:

LEGO® Education – klocki z misją!

Zabawa to nie tylko rozrywka – ta myśl stała za decyzją o wyodrębnieniu osobnego działu LEGO dedykowanego edukacji. Jutrzejsi odkrywcy i naukowcy siedzą dzisiaj w szkolnych ławkach czekając, aż zostaną zainspirowani. Przed nauczycielami stoi wielkie wyzwanie, by tego dokonać. Rozwiązania LEGO Education są odpowiedzią na wyzwania edukacyjne przyszłości, lecz przyszli pedagodzy muszą najpierw sami nauczyć się posługiwać tymi narzędziami. W tym celu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisał umowę ramową o współpracy z Fundacją ALE Nauczanie i firmą AKCES Edukacja – oficjalnym dystrybutorem LEGO Education w Polsce.

Umowa zakłada organizację warsztatów dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki pokazujących jak stosować w praktyce zestawy LEGO Education. Sygnatariusze umowy chcą wspólne działać na rzecz włączenia aspektów robotyki do programu nauczania na kierunku nauczanie matematyki i informatyki na WMiI. Zamierzają także realizować wspólne projekty inżynierskie dotyczące robotyki oraz organizować tematyczne konkursy dla uczniów i studentów. W dalszej perspektywie planują utworzenie na Wydziale LEGO Education Innovation Studio https://education.lego.com/engb/innovation-studios. Umowę o współpracy podpisali: Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof.UAM dr hab. Marek Nawrocki, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski oraz Piotr Kurzyca i Jakub Piasecki reprezentujący Fundację ALE Nauczanie oraz firmę AKCES Edukacja.