Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM w świetle jupiterów

Zespół naukowców z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM został nominowany w konkursie LUMEN 2017 w kategorii „Współpraca”. W konkursie wyróżniane są osoby i zespoły, które w innowacyjny sposób zarządzają uczelniami. Organizatorzy konkursu chcą pokazać ich osiągnięcia w pełnym świetle – stąd słowo „lumen” w nazwie.

Tym razem kapituła wyróżniła projekt uczonych UAM pt. „Edukacja akademicka wsparta doświadczeniami praktycznymi – program zaangażowania pracodawców w tworzenie, prowadzenie i mentorowanie programów studiów dostosowanych do potrzeb rynku pracy (pilotaż na WMiI UAM w Poznaniu) (Academic-AMU-Practice)”.

Do konkursu LUMEN 2017 zgłoszono łącznie 56 projektów z 35 uczelni z całej Polski. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoniła po trzy najlepsze projekty w każdej z trzech głównych kategorii nagród specjalnych. Lista nominowanych projektów jest dostępna na stronie Konkursu www.lumen.edu.pl Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali Lumen 13 listopada o godz. 19:30 w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie.

Autorami wyróżnionego projektu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są:

  • Prof. zw. dr hab. Jerzy Kaczorowski, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki,
  • Prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, Prodziekan ds. studenckich,
  • Prof. UAM dr hab. Marek Wisła, Prodziekan ds. Finansowych i organizacyjnych,
  • Dr Edyta Juskowiak, Pełnomocnik dziekana ds. współpracy ze szkołami,
  • Mgr Tomasz Piłka, Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dydaktyki.