Data publikacji w serwisie:

Spotkanie prorektora UAM z sekretarzem Komisji Weneckiej

Sekretarz Komisji Weneckiej, dr Thomas Market, oraz prof. Hanna Suchocka, honorowa przewodnicząca Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo, byli gośćmi prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Ryszarda Naskręckiego. Spotkanie odbyło się 11 października 2017 r. w Gabinecie Rektora UAM, przy okazji konferencji naukowej zorganizowanej na XX-lecie ustawy zasadniczej: Konstytucja RP – założenia teoretyczne a praktyka. Prorektor Naskręcki po spotkaniu powiedział:

- Dr Markert po raz pierwszy gościł na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesowało go przede wszystkim jaki rodzaj badań prowadzimy, jak się rozwijamy, w jakim kierunku idą wszystkie przemiany, które obserwujemy w obszarze szkolnictwa wyższego w Europie. Rozmawialiśmy nie tylko o tym, co jest silną stroną naszego Uniwersytetu, ale także gdzie leżą nasze słabości, m.in. mówiliśmy o niskich współczynnikach internacjonalizacji – mówi prof. Naskręcki. – Rozmowa była nakierowana na wysłuchanie naszych problemów, ale myślę, że możemy ze strony tak wybitnej osobistości oczekiwać rad, być może szans na dalszą współpracę. Myślę, że tych obszarów współpracy mogłoby być wiele, ale na pewno najważniejszym elementem tej współpracy mógłby być udział dra Markerta czy Komisji Weneckiej w kształtowaniu naszych studiów prawniczych. Rozmawialiśmy także o problemach kształcenia na studiach doktoranckich – dr Markert doskonale zna te problemy z poziomu europejskiego. Myślę, że warto skorzystać z tych rad w kontekście poprawy kształcenia na poziomie studiów doktoranckich w Polsce, w obszarze prawa – dodaje prof. Ryszard Naskręcki.