Data publikacji w serwisie:

12 października Sejm RP podjął decyzję o przedłużeniu realizacji programu wieloletniego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet będzie mógł zrealizować budowę Hali Sportowej na Kampusie Morasko. Obiekt będzie składał się z trzech segmentów: boiska do siatkówki plażowej z otwartą trybuną dla 260 osób, zespołem szatni i sanitariatów, hali do tenisa/badmintona oraz sali do sportów walki, pomieszczeń gospodarczych i technicznych, szatni, sanitariatów, recepcji i magazynów podręcznych. Powierzchnia użytkowa ma wynieść 5302,48 m2. Uczelnia posiada środki na tę inwestycję. Pierwotnie plan miał zostać zrealizowany do 2017 r., jednak z powodów niezależnych od uczelni, nie mógł on zostać ukończony w terminie. Chodziło o kwestie proceduralne, m.in. związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, które UAM otrzymał 30 sierpnia.

Prorektor ds. kadry i finansów, prof. Tadeusz Wallas komentuje:
- Jesteśmy wdzięczni parlamentarzystom za zaangażowanie. Teraz możemy spokojnie realizować założoną inwestycję, na którą Uniwersytet posiada wkład własny, wymagany przy budowie Hali Sportowej. Teraz czekamy na decyzję Senatu oraz podpis Pana Prezydenta.