Data publikacji w serwisie:

Ministerstwo oceniło uczelnie. UAM wśród najlepszych

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową blisko 1000 jednostek naukowych. Ocena parametryczna bierze pod uwagę osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy czy praktyczne efekty działalności naukowej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada dwanaście jednostek z najwyższą kategorię naukową A, z czego dwie z nich – Wydział Anglistyki oraz Wydział Prawa i Administracji – otrzymały kategorię A+. Dzięki temu, UAM jest jedną z ośmiu polskich uczelni, które posiadają przynajmniej dwie jednostki z kategorią A+. – Cieszy mocna pozycja UAM – na szesnaście ocenionych jednostek mamy dwie z kat. A+, dziesięć A i cztery B. Dołożymy starań, aby ten wynik jeszcze poprawić – mówi Jego Magnificencja Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki. 

Również Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM uzyskał kategorię A. To jedyny park naukowo-technologiczny w kraju z takim wyróżnieniem.

Parametryzacja jest przeprowadzana co cztery lata – KEJN dokonuje oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej na podstawie elektronicznych ankiet wypełnionych przez jednostki naukowe. W tym roku uczelnie przedstawiły blisko 1 mln efektów związanych z działalnością naukową, które oceniało grono 180 ekspertów. Przedstawili oni oceny punktowe, które posłużyły do zaliczenia jednostki naukowej do jednej z trzech kategorii: A, B lub C.

Wyniki parametryzacji można znaleźć pod tym linkiem: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf