Data publikacji w serwisie:

Collegium Polonicum zainaugurowało

Nie tylko poznańscy studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zainaugurowali nowy rok akademicki ale także ci, którzy studiują poza stolicą Wielkopolski. 19 października rok akademicki rozpoczęło Collegium Polonicum w Słubicach. Studentów przywitał Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wspólnie z prezydentem Viadriny prof. Alexandrem Wöllem. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Beata Halicka z Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Słubicach pt. „Sami swoi czy obcy? Mieszkańcy Ziem Zachodnich w poszukiwaniu tożsamości".

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum obchodzi właśnie 5-lecie działalności. Został utworzony 19 października 2012 r. Realizowane przez niego projekty i tematy badawcze poświęcone są problematyce polsko-niemieckiej i szeroko rozumianym granicom. Instytut działa aktywnie organizując konferencje, wykłady gościnne, warsztaty, spotkania autorskie i wystawy. Polscy i niemieccy badacze z Instytutu reprezentują następujące dziedziny i dyscypliny naukowe: nauki humanistyczne, w tym językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i historia; nauki o Ziemi (min. geografia); nauki biologiczne (min. ekologia i hydrobiologia); nauki prawne i techniczne.

W ostatnim czasie nowy rok akademicki zainaugurowały także pozostałe trzy jednostki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznani: z Kalisza, Piły oraz Gniezna. Studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu przywitali nowy rok 6 października. Naukę rozpoczęło tam 430 studentów.

Pierwszy swój rok zainaugurował, 11 października, Nadnotecki Instytut w Pile – samodzielna, podstawowa jednostka UAM, dawny Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile. Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki w swoim przemówieniu przedstawił historię rozwoju Instytutu UAM w Pile oraz zaangażowanie pilskiego Ośrodka w rozwój nauki i dydaktyki w północnej Wielkopolsce. Podkreślił też sukces, jakim jest uruchomienia nowego kierunku studiów inżynierskich „Technologie informatyczne” w pilskim Instytucie UAM. Studia informatyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem w trakcie rekrutacji, a o przyszłych absolwentów już teraz zabiegają pracodawcy z branży IT, oferując m.in. praktyki oraz zaangażowanie w specjalistyczne kształcenie w trakcie studiów.

Fotograf: Adam Czerneńko