Data publikacji w serwisie:

Medal Homini Vere Academico dla prof. Stanisława Sołtysińskiego

W czwartek, 26 października, Profesor Stanisław Sołtysiński, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa, otrzymał Medal Homini Vere Academico. To wyraz uznania za ofiarną i wieloletnią pracę na rzecz UAM. Odznaczenie wręczy JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki. Uroczystość odbyła się w Gabinecie Rektora.

Profesor Stanisław Sołtysiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM i jego późniejszym dziekanem. W uniwersytecie zdobywał kolejne stopnie naukowe. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich prawników przełomu XX i XXI wieku, jest współtwórcą Kodeksu spółek handlowych – prawnego fundamentu gospodarki rynkowej w Polsce. Jego prace pozostawiły trwały ślad w ustawodawstwie gospodarczym Polski i Unii Europejskiej, w orzecznictwie sądów polskich, amerykańskich i niemieckich, a także przyczyniły się do wzmocnienia nowoczesnego wizerunku nauki polskiej na arenie międzynarodowej. Prof. Sołtysiński może pochwalić się  imponującym dorobkiem naukowym obejmującym dzieła z zakresu klasycznej cywilistyki, własności intelektualnej, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa spółek handlowych, ochrony konkurencji, międzynarodowego prawa handlowego, arbitrażu handlowego i inwestycyjnego. Uczony jest promotorem kilku pokoleń prawników zarówno UAM, jak i w licznych ośrodkach akademickich w wielu państwach świata.

fot. Przemysław Stanula