Data publikacji w serwisie:

Studentki z grupy Volontario uhonorowane

25 października 2017 r., Jego Magnificencja Rektor UAM, podziękował za pracę studentkom z grupy Volontario. To Wydziałowe Centrum Wolontariatu działające przy Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Jego członkowie współpracują ze szkołami podstawowymi, świetlicami szkolnymi i socjoterapeutycznymi, przedszkolami oraz rodzaju placówkami opieki całkowitej.

– Wspaniałą grupę Volontario znam od prawie dwóch lat. Poznałam studentki i opiekunki podczas organizacji działań związanych z Kolorowym Uniwersytetem – mówiła prorektor ds. kształcenia, prof. Beata Mikołajczyk. – Panie angażują się zarówno w takie bardzo spektakularne akcje, jak szlachetna paczka czy WOŚP, ale przede wszystkim, i uważam, że to trzeba najbardziej docenić, pracują w trudzie i mozole i borykają się z problemami dnia codziennego: pomagają seniorom, dzieciom z domów dziecka, a także angażują się w profilaktykę zdrowotną, szczególnie dla kobiet – dodała.
– Dużą wartością grupy Volontario jest fakt, iż nasi podopieczni nie kończą swojej pracy jako wolontariusze opuszczając Uniwersytet, ale kontynuują ją w swoich miejscach pracy – mówiła Grażyna Burtymowicz, wieloletnia opiekunka koła. - Volontario to grupa, która działa na trzech płaszczyznach. Z jednej strony są to akcje cykliczne, które pojawiają się co roku. Z drugiej strony opiekujemy się dziećmi, prowadzimy korepetycje dla tych, które takiej pomocy potrzebują. Trzecia forma to współpraca z fundacjami i instytucjami pozarządowymi, stowarzyszeniami – dodaje Agnieszka Bojarczuk-Tüncer.
Marta Kałużna, która już od czterech lat pracuje w grupie, tak postrzega wolontariat: - Dla mnie w tym świecie, kiedy wszystko jest interesowne, kiedy wszystko koncentruje się wokół pieniędzy i oszczędzania czasu, wolontariat dla nas jest takim miejscem, gdzie trzeba się zatrzymać, dać coś od siebie.
Podczas spotkania Rektor podziękował także za wieloletnią pracę także Grażynie Burtymowicz, byłej pełnomocniczce Dziekana WSE ds. wolontariatu, a także życzył sukcesów jej następczyni, Agnieszce Bojarczuk-Tüncer.