Data publikacji w serwisie:

Prof. Przemysław Czapliński laureatem Nagrody im. Jana Długosza

Prof. dr hab. Przemysław Czapliński otrzymał prestiżową Nagrodę im. Jana Długosza za najlepszą pracę w dziedzinie humanistyki. Konkurs towarzyszył Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie. Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest wyjątkową inicjatywą, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta śp. prof. Bronisława Chromego. Strategicznym celem inicjatywy jest wzrost czytelnictwa w Polsce, jak i popularyzacja książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki. Prof. Ryszard Nycz, tak mówił w laudacji o literaturze prof. Czaplińskiego: - Dla Czaplińskiego literatura nie jest ucieczką od rzeczywistości w autonomiczne światy wzruszeń, fantazji czy zabawy, lecz przeciwnie: powrotem do rzeczywistości i przywracaniem nam świata, tyle tylko, że  – dzięki literaturze - widzianego lepiej, głębiej, ostrzej. Oczywiście; dzięki literaturze, ujętej jako autentyczna metoda poznania, w zawsze inspirujących i odkrywczych lekturach Czaplińskiego. Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku – to książka, po którą sięgnąć winien nie tylko miłośnik literatury, także każdy zainteresowany współczesnymi przygodami i problemami polskiej mentalności i  tożsamości, które polska literatura – w lekturze Czaplińskiego – z czułością sejsmografu rejestruje, obrazuje i diagnozuje - dodał.

Jury Konkursu, w składzie prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Piotr Sztompka, prof. Jerzy Wyrozumski, nominowało następujące publikacje do Nagrody im. Jana Długosza 2017:

 • Przemysław Czapliński, Poruszona Mapa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016
 •  Agnieszka Draus, Brzmienie i sens. Studia nad twórczością Marka Stachowskiego, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2016
 • Agnieszka Gajewska, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016
 • Jan Grosfeld, Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2016
 • Łukasz Krzyżanowski, Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Wydawnictwo CZARNE, Wołowiec 2016
 • Emil Marat, Michał Wójcik, Ptaki drapieżne. Historia Lucjana "Sępa" Wiśniewskiego, likwidatora z kontrwywiadu AK,
  Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Znak Literanova, Kraków 2016
 • Marcin Napiórkowski, Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016
 • Grzegorz Piątek, Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego, Grupa Wydawnicza Foksal, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2016
 • Andrzej Leon Sowa, Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ AK (1940-1944) i sposoby ich realizacji,
  Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016
 • Jan Tokarski, Obecność zła. O filozofii Leszka Kołakowskiego, Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowy, Kraków 2016