Data publikacji w serwisie:

Biblioteka WFPiK będzie mieć patrona

Prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak był cenionym uczonym i nauczycielem akademickim. W latach 2005-2012 był dziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. - Zawdzięczamy mu mnóstwo rzeczy, stworzył podstawy funkcjonowania wydziału, które sprawdzają się do dziś – mówi obecny dziekan wydziału, prof. Tomasz Mizerkiewicz. Jego pomysłem był Salon Mickiewicza pod kopułą w Collegium Maius, a także wstawienie w budynku witraży przestawiających najwybitniejsze polskie pisarki i pisarzy noblistów. To on był także inicjatorem powstania nowej Biblioteki Wydziałowej położonej na tyłach Collegium Maius. Wbrew sceptykom, pokonując przeszkody, doprowadził do realizacji tego projektu. Biblioteka rozpoczęła działalność 25 września 2009 r.

- Biblioteka jest dla humanistów tym, czym dla chemików czy fizyków laboratorium – mówił podczas jej otwarcia.
Profesor Tomasz Pokrzywniak zmarł w styczniu tego roku. W pierwszą rocznicę śmierci w 2018 roku, na budynku biblioteki zawiśnie pamiątkowa tablica. Uchwała w sprawie nadania jej imienia została przyjęta przez senat 30 października przez aklamację.
Prof. Pokrzywniak był historykiem literatury polskiej, wybitnym badaczem epoki oświecenia, znawcą życia i twórczości Ignacego Krasickiego. Współtworzył Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, gdzie również pełnił funkcję dziekana (2014). Należał do wielu towarzystw naukowych, w tym m.in.: Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza.

fot. Maciej Męczyński