Data publikacji w serwisie:

Nagroda Pomerania Nostra dla prof. Anny Wolff-Powęskiej

W piątek 10 listopada w auli Uniwersytetu w Greifswaldzie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Pomerania Nostra prof. Annie Wolff-Powęskiej. Historyk oraz profesor nauk humanistycznych należy do grona najważniejszych polskich ekspertów w dziedzinie historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich.

Nagroda Pomerania Nostra przyznawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla sztuki, nauki, gospodarki czy polityki, które swoją działalnością znacząco wpierają dialog polsko-niemiecki. Fundatorami nagrody są Uniwersytet w Greifswaldzie oraz Uniwersytet Szczeciński, dziennik „Kurier Szczeciński“ oraz miasta Greifswald i Szczecin. Nagroda wręczana jest co dwa lata od 2003 r.

Kapituła w swoim uzasadnieniu podkreśla znaczenie naukowe publikacji prof. Anny Wolff-Powęskiej na temat stosunków polsko-niemieckich oraz uznanie jakim cieszy się wśród niemieckich oraz polskich historyków i publicystów.

Anna Wolff-Powęska urodziła się w 1941 r. Ukończyła historię i pedagogikę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tegoroczna laureatka jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W latach 1990–2004 kierowała Instytutem Zachodnim w Poznaniu. Jest przewodniczącą rady naukowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Jest jednym z najważniejszych polskich ekspertów w dziedzinie historii Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich.

Za dokonania naukowe i za zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania oraz rozwoju stosunków polsko-niemieckich otrzymała między innymi Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego ustanowioną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2008), Europejską Nagrodę Obywatelską (2014 r.) oraz Nagrodą Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (2016 r.). Została także odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 
Do grona dotychczasowych laureatów Nagrody Pomerania Nostra należą: prof. Berthold Beitz (2003), prof. Krzysztof Skubiszewski (2005), Janina Jasnowska i prof. dr Michael Succow (2007), prof. dr Władysław Filipowiak (2009), Festiwal polenmARkT (2011), prof. dr Eugeniusz Kus (2013) oraz prof. dr Norbert Hosten (2015).