Data publikacji w serwisie:

Medal Homini Vere Academico dla prof. Krystyny Daszkiewicz

Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, 15 listopada, wręczył prof. Krystynie Daszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji UAM medal Homini Vere Academico. – Pani Profesor to wspaniały wykładowca i wychowawca wielu pokoleń polskich karnistów, to uczona najwyższej miary, nadal bardzo aktywnie uczestnicząca w życiu naukowym. Wzór uczonej oddanej nauce i społeczeństwu, człowiek prawy i uczciwy, wzór Poznaniaka, Wielkopolanina i Polaka. Medal, który dzisiaj wręczam, jest wyrazem uznania dla Pani Profesor za ofiarną i wieloletnią pracę na rzecz Uniwersytetu, bo lista Pani zasług, jako wybitnej uczonej, jest niezwykle długa – mówił podczas uroczystości prof. Andrzej Lesicki.

Medal Homini Vere Academico jest przyznawany przez Rektora UAM od 2013 roku. Jest wręczany pracownikom Uniwersytetu za wzorową, ofiarną i wieloletnią pracę na jego rzecz. Profesor Krystyna Daszkiewicz jest czternastą osobą wyróżnioną medalem w historii UAM.

Działalność naukowa prof. Krystyny Daszkiewicz obejmuje przede wszystkim problematykę odpowiedzialności karnej za niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, problematykę prawa karnego, zwłaszcza zbrodni totalitarnych i związanych z mechanizmami nadużycia władzy oraz m.in. sprawę uprowadzenia i morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki.
Jest autorką ponad 460 publikacji, a do najważniejszych pozycji książkowych należą: „Groźba w polskim prawie karnym” (1958), „Przestępstwa z premedytacją” (1968), „Przedawnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości w prawie karnym RFN” (1970), „Klimaty bezprawia” (1971), „Zbrodnie hitlerowskie w NRF” (1972), „Kulisy zbrodni” (1974) „Traktat o złej robocie” (1974, 1984). „Nadzwyczajne złagodzenie kary” (1976), „Przestępstwa z afektu” (1982), „Uprowadzenie i morderstwo Ks. Jerzego Popiełuszki” (1990, trzy wydania), „Śmierć Księdza Jerzego Popiełuszki”, (Poznań 2000), „Sprawa morderstwa Ks. Jerzego Popiełuszki raz jeszcze” (2004), „Przestępstwa przeciw życiu i zdrowiu – komentarz” (2000), „Kodeks karny z 1997 roku – uwagi krytyczne” (2001).

Fot. Przemysław Stanula