Data publikacji w serwisie:

O umowach terminowych na WPiA

17 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UAM, przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu odbyła się konferencja pod Patronatem Głównego Inspektora Pracy oraz Rektora UAM pn. „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: umowy terminowe”. Konferencja była poświęcona problematyce umów terminowych. W konferencji udział wzięli  prof. dr hab. Ewa Łętowska - Sędzia NSA, TK w stanie spoczynku, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek oraz prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk autor pierwszej w Polsce kompleksowej analizy prawnej relacji pracowniczych, która jako punkt wyjścia przyjęła koncepcję wspólnoty zakładowej. Publikacja pod tytułem Państwo zakładów pracy ukazała się na rynku w tym roku.

Profesor Arkadiusz Sobczyk jest praktykiem i teoretykiem prawa, związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. To były sędzia orzekający, obecnie partner zarządzający w kancelarii zajmującej się prawem pracy; autor wielu publikacji, w tym monografii Wolność pracy i władza, oraz redaktor naukowy komentarza do Kodeksu pracy.


O najnowszej publikacji i nie tylko można będzie porozmawiać z Profesorem Arkadiuszem Sobczykiem także podczas seminarium w Sali Mickiewicza na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, przy ul. Fredry 10 w Poznaniu w godz. od 16:00 do 19:00.