Data publikacji w serwisie:

Sportowy UAM!

W czwartek, 16 listopada 2017 r., Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki oraz prezes Klubu Uczelnianego AZS UAM Andrzej Witkowski podpisali porozumienie dotyczące współpracy. Reguluje ono kwestie organizacji sportu akademickiego oraz sportu wyczynowego, promocji zdrowego trybu życia oraz aktywności ruchowej, a także rozwoju zajęć rekreacyjnych UAM. Dzięki niemu studenci, doktoranci oraz pracownicy a także zawodnicy w sekcjach wyczynowych Uniwersytetu zyskają nowe możliwości rozwoju sportowego oraz będą mogli w pełni korzystać z bazy sprzętowej zarówno Klubu jak i Uniwersytetu.

Klub AZS UAM liczy 37 sekcji akademickich i 5 sekcji wyczynowych. Zrzesza ponad 600 zawodników w większości studentów UAM. Na szczególną uwagę zasługuje sekcja szermierki, której zawodniczki reprezentują Uniwersytet nie tylko w rywalizacji seniorów najwyższego szczebla. Jest to drużyna z realnymi szansami medalowymi na XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio W poprzednim sezonie klub okazał się najlepszym w Wielkopolsce.