Data publikacji w serwisie:

Medal za zasługi dla Ernestine Baig

– Osobiste zaangażowanie, otwartość i ogromna życzliwość Ernestine Baig mają niebagatelne znaczenie dla nawiązywania nowych kontaktów oraz zacieśniania partnerskich więzi przyjaźni – mówił Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki podczas uroczystości wręczenia medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, attaché kulturalnego Republiki Austrii i wicedyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie. Spotkanie odbyło się w środę, 22 listopada 2017 r. w Gabinecie Rektora UAM.

Ernestine Baig od ponad dwudziestu lat patronuje Austriackiemu Ośrodkowi Kultury, pośredniczy w przyjazdach pisarzy, uczonych i artystów z Austrii. Dzięki jej wsparciu finansowemu udało się zorganizować wiele spotkań i wieczorów autorskich. Pomoc finansowa pozwoliła również na współorganizowanie sympozjów i konferencji przez Austriacki Ośrodek Kultury UAM, a także edycję serii wydawniczej „Kolekcja Czytelni Austriackiej”.

Fot. Przemysław Stanula