Data publikacji w serwisie:

Jubileusz prof. Anny Pałubickiej

Swoje 70 urodziny oraz 45-lecie pracy w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świętowała w piątek 24 listopada, na swoim macierzystym Wydziale Nauk Społecznych, prof. Anna Pałubicka. – Pani Profesor ma duży autorytet osobisty u młodych pracowników, których traktuje bardzo życzliwie i służy im radą i pomocą w różnych sprawach życiowych. Ma duże poczucie humoru, znakomicie chwyta niedostrzegany przez innych niezamierzony komizm sytuacji i dowcip wypowiedzi – mówił podczas uroczystości prof. Jan Grad.

Profesor Anna Pałubicka jest autorką 6 książek, współautorką i redaktorką 6 prac zbiorowych oraz ponad 100 artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowych
i monografiach wieloautorskich. Za osiągnięcia naukowe otrzymała dwukrotnie nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i kilkakrotnie nagrody Rektora UAM.

Była bardzo aktywna w życiu naukowym. Brała udział w znaczących dla rozwoju badań metodologicznych i filozofii kultury, ogólnokrajowych sesjach naukowych
i programach badawczych. Była ekspertem Narodowego Centrum Nauki, recenzentem projektów badawczych i pozycji wydawniczych, inicjatorką i kierownikiem projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dualistyczne dziedzictwo jako podstawa tożsamości kultury europejskiej – studia kulturoznawcze”. Jego efektem jest znakomita monografia „Gramatyka kultury europejskiej”, zawierająca wiele oryginalnych ustaleń i przemyśleń autorki, składających się na charakterystykę „istoty” kultury europejskiej.

Profesor Anna Pałubicka wypromowała 12 doktorów filozofii. Była wielokrotnie członkiem komisji habilitacyjnych i w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych oraz opiniodawcą w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego.

Prywatnie profesor Anna Pałubicka lubi gospodarować w swoim ogrodzie, ma sporą wiedzę o ogrodowej roślinności i dzieli się nią, opowiadając o swoich „roślinkach”.

- Lubi malarstwo abstrakcyjne, co chyba harmonizuje z Jej zamiłowaniem do teoretyzowania w nauce – dodaje prof. Jan Grad.