Data publikacji w serwisie:

Prezydent RP podpisał!

22 listopada 2017 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą realizację wieloletniego programu inwestycyjnego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki niej, UAM do 2019 roku będzie mógł zakończyć inwestycje na Kampusie Morasko, m.in. budując wielofunkcyjną halę sportową z zespołem szatni i sanitariatów, korty tenisowe i boisko.

– Cieszymy się, że teraz możemy spokojnie realizować zaplanowaną inwestycję, na którą Uniwersytet również przewidział środki na wkład własny. Jesteśmy wdzięczni parlamentarzystom - posłom i senatorom - za zaangażowanie – komentuje Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

Pierwotnie plan miał zostać zrealizowany do końca 2017 r., jednak z powodów niezależnych od uczelni nie mógł on zostać ukończony w tym terminie. Chodziło o kwestie proceduralne, m.in. związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, które UAM otrzymał 30 sierpnia tego roku – dodaje prof. Tadeusz Wallas Prorektor ds. kadry i finansów UAM.