Data publikacji w serwisie:

"Dialog" UAM z otoczeniem społeczno-gospodarczym

W środę, 29 listopada, UAM gościł liczne grono zagranicznych i krajowych ekspertów. Naukowcy, przedstawiciele biznesu, samorządów oraz organizacji pozarządowych spotkali się, by określać wyzwania, z jakim powinno się mierzyć polskie środowisko naukowe, tak, aby znaleźć równowagę pomiędzy dynamicznym rozwojem naukowym, a oczekiwanym społecznie zaangażowaniem w sprawy lokalne. Konferencja „Odpowiedzialne Badania i Innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki” odbyła się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Umultowska 89a).

– Ważnym celem konferencji i projektu badawczego jest poszukiwanie sposobu komunikowania się Uniwersytetu z jego otoczeniem po to, aby uczelnia jak najlepiej wypełniała swoje funkcje dydaktyczne, naukowe i kulturalne. A z drugiej strony chodzi, o to, abyśmy poznali oczekiwania naszego otoczenia społeczno-gospodarczego – mówi Prorektor UAM prof. Tadeusz Wallas – Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest określić, jakie zawody będą potrzebne za pięć, dziesięć lat, ale chcemy wyposażyć przyszłych absolwentów w umiejętności, kompetencje i wiedzę, która możliwie przez dłuższy czas będzie społecznie użyteczna na ciągle zmieniającym się rynku pracy – dodaje Prorektor prof. Tadeusz Wallas.

Istotnym elementem konferencji było wypracowanie wniosków dotyczących usprawnienia dialogu w zakresie rozwoju badań i innowacji w służbie społeczeństwu. Spotkaniom towarzyszyła wystawa „When Science meets Art”, przedstawiająca motywy graficzne powstałe ze zdjęć pracowników Centrum NanoBioMedycznego UAM wykonanych za pomocą mikroskopii elektronowej.

Konferencję zorganizował zespół projektu "Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu uniwersytetem partycypacyjnym - rozwój modelu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym", finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG”.