Data publikacji w serwisie:

Księga Pamiątkowa dla Profesora Andrzeja Kocha

– To nie tylko prawnik – autorytet  prawa prywatnego, ale i nauczyciel akademicki o otwartych horyzontach, wielkiej kulturze osobistej, wrażliwości i wspaniałym humorze. Mistrz anegdoty, ale także uważny i krytyczny obserwator otaczającej nas rzeczywistości, relacji społecznych i politycznych – czytamy we wstępie do dzieła pt. „Z badań nad prawem prywatnym”. 1 grudnia, pracownicy Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego wręczyli prof. Andrzejowi Kochowi księgę pamiątkową o tym tytule.

Księga jest uhonorowaniem wielu lat pracy prof. Andrzeja Kocha. W ubiegłym roku minęła 75 rocznica jego urodzin, a w 2017 roku mija 45 lat od nadania mu przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UAM stopnia doktora nauk prawnych.
– Twórczość profesora jest bogata w opracowania, które wyznaczały nowy sposób patrzenia na znane instytucje prawa cywilnego. Tą cechą niewątpliwie odznaczają się prace dotyczące gwarancji bankowych, a zwłaszcza opracowanie poświęcone umowie gwarancji bankowej w 8. tomie Systemu Prawa Prywatnego – napisano w księdze pamiątkowej.


Profesor Andrzej Koch interesuje się także problematyką prawa ubezpieczeń gospodarczych. Prowadził badania nie tylko w Polsce, lecz także na uniwersytetach francuskich i niemieckich, w Grenoble, Münster, Bonn, Rennes, oraz w Instytucie Maxa Plancka w Monachium. Owocem tych badań były publikacje naukowe, także w języku niemieckim.

fot. Łukasz Woźny