Data publikacji w serwisie:

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

We wtorek, 5 grudnia, w Collegium Minus UAM, już po raz XIX wręczono stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Dofinansowanie otrzymało czworo studentów oraz czworo doktorantów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a także pięćdziesięcioro studentów UAM z Ukrainy. 

– Przebywanie tu, w mojej macierzystej uczelni to dla mnie wyjątkowe chwile ponieważ przypominają o tych momentach w życiu, kiedy dane mi było zdobywać wiedze i poszerzać horyzonty, umysł – mówiła podczas uroczystości Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.

– To wielki dar, kiedy można wychodzić ponad to co zastane, budować w sobie następną dobrą, wartościową rzeczywistość. Do tego jednak trzeba mieć otwarty umysł. Cudownie, kiedy taką wiedzę otrzymamy od ludzi których szanujemy, podziwiamy, którzy są dla nas inspiracją. To mogą być rodzice. Dla mnie moją pierwszą inspiracją był mój tato, on mi dodawał skrzydeł. On pokazywał, że można latać bardzo wysoko i że świat należy do tych kilku niepokornych, którzy skaczą w otchłań i po drodze budują skrzydła. Życzę państwu, abyście spotykali na swojej drodze mistrzów, którzy dają wam czystą szlachetną wiedzę, którzy też pokażą, jak z tej wiedzy korzystać, aby tworzyć wartościową rzeczywistość dla siebie i dla wszystkich dookoła. Mam nadzieję, że taką inspiracją mogą być także stypendia, które chciał dać, wam – ludziom przyszłości, mój tato. Życzę wam, aby stypendia imienia mojego ukochanego taty były dla was inspiracją, aby dodawały wam skrzydeł. Abyście latali wysoki, tam gdzie wiodą was marzenia i żebyście zdobywali te światy, które chcecie zdobywać – dodała Dominika Kulczyk.


Stypendia przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Od 2016 roku wysokość stypendium, przyznawanego na 9 miesięcy roku akademickiego, wynosi 1200 zł miesięcznie dla studentów oraz 1700 zł miesięcznie dla doktorantów. Studenci z Ukrainy otrzymali jednorazowo wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

– Ludzie o wielkim sercu potrafią się dzielić – jest to działanie szlachetne. Ludzie o dobrym sercu i ogromnej mądrości czynią to roztropnie. Tworzą programy, które wspierają osoby wybitne. Tworzą programy, które w sposób systematyczny i konsekwentny pokazują, że młodzi ludzie obrali właściwą drogę rozwoju. Wspierają ich w tym i utwierdzają w dobrze wykonanym wyborze. Takim programem jest program stypendialny, który od 1999 roku jest realizowany na naszym Uniwersytecie. Stypendium Rodziny Kulczyków, Stypendium im. dr. Jana Kulczyka – mówiła prorektor ds. kształcenia prof. Beata Mikołajczyk

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM, realizowany od 1999 roku. Wówczas Fundacja otrzymała pierwszą darowiznę od Państwa Jana i Grażyny Kulczyków, z przeznaczeniem na utworzenie funduszu stypendialnego. W latach 1999-2016 wypłacono w sumie 156 stypendiów, o łącznej wartości ponad 1,6 miliona złotych.

W imieniu Zarządu Fundacji UAM gratulacje stypendystom złożył także w-ce prezes Zarządu Fundacji UAM, zastępca dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo –Technologicznego Heronim Maciejewski.

– Nie chodzi tylko o wymierny aspekt finansowy, ale również o prestiż związany z uzyskaniem stypendium im. dr. Jana Kulczyka, które jest zarezerwowane dla najzdolniejszych i szczególnie wybitnych doktorantów i studentów naszej uczelni. Nasza współpraca z Kulczyk Foundation jest dobrym przykładem współdziałania jednostki naukowej z biznesem w zakresie wspierania młodych uznanych studentów i doktorantów. Biorąc pod uwagę, że studiuje na uniwersytecie około 40 000 studentów to znaleźliście się państwo w bardzo elitarnym gronie stypendystów – gratulował Heronim Maciejewski.

W uroczystości wzięli udział także pierwsi laureaci stypendiów Ireneusz Weymann oraz Michał Zwierzykowski .
Ireneusz Weymann jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Fizyki Mezoskopowej kierowanym przez prof. Józefa Barnasia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To fizyk specjalizujący się w fizyce ciała stałego, nanoelektronice i spintronice. Jest autorem i współautorem blisko 100 publikacji naukowych, które ukazały się w wiodących czasopismach o zasięgu międzynarodowym, m.in. Nature. Opublikowal artykul naukowy z Albertem Fertem, laureatem Nagrody Nobla z fizyki z 2007 roku (nagroda wspólnie z Peterem Grünbergiem) za odkrycie gigantycznego magnetooporu.

Michał Zwierzykowski
Absolwent Wydziału Historycznego UAM w 1998 r., uczeń Profesora Jerzego Topolskiego. W Instytucie Historii UAM uzyskał stopień doktora w 2002 r., doktora habilitowanego w 2011 r., a od 2014 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kieruje Zakładem Historii Nowożytnej do XVIII wieku. Jest Prezesem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego i członkiem Zarządu Głównego tej organizacji. Od 2012 r. jest również członkiem Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej „Polskiego Słownika Biograficznego”.

Lista tegorocznych stypendystów:
Studenci
* Paulina Chrząszcz z Wydziału Historycznego
* Paulina Mencel z Wydziału Studiów Edukacyjnych
* Wojciech Wawrów z Wydziału Matematyki i Informatyki
* Adrianna Woroch z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Doktoranci
* mgr Krzysztof Kuciński z Wydziału Chemii
* mgr Agnieszka Majer z Wydziału Biologii
* mgr Paweł Płaczek z Wydziału Matematyki i Informatyki
* mgr Brygida Sawicka- Stępińska z Wydziału Neofilologii.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
lista-stypendystow-obywateli-Ukrainy-1.docx 5.12.2017 Root User
DOCX
Pobierz DOCX lista-stypendystow-obywateli-Ukrainy-1.docx(19.6 KB)