Data publikacji w serwisie:

Prof. Maria Ziółek doktorem honorowym Universidad Nacional de Education a Distancia w Madrycie

Senat Universidad Nacional de Education a Distancia w Madrycie przyznał prof. Marii Ziółek tytuł doktora honoris causa jako wyraz uznania jej wkładu w osiągnięcia badawcze i rozwój młodych naukowców tego uniwersytetu. Prof. Maria Ziółek, kierownik Zakładu Katalizy Heterogenicznej na Wydziale Chemii UAM, od początku swojej działalności naukowej prowadzi badania dotyczące katalizy heterogenicznej, a w szczególności syntezy i charakterystyki katalizatorów oraz ich zastosowania w produkcji wysokogatunkowych chemikaliów i w ochronie środowiska. Prof. Ziółek prowadzi współpracę naukową z wieloma ośrodkami zagranicznymi, do których kieruje młodych adeptów nauki (magistrantów i doktorantów) w celu prowadzenia przez nich badań z wykorzystaniem potencjału badawczego niedostępnego w macierzystej uczelni.

Profesor Ziółek wdrażała do badań katalitycznych wielu młodych badaczy (wypromowała 80 magistrów i 16 doktorów), także zagranicznych. Efektem jej badań naukowych, prowadzonych wspólnie z członkami grupy badawczej jest ponad 240 publikacji w czasopismach z ministerialnej listy A, oraz ponad 400 prezentacji na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Często gości w swoim zespole badawczym studentów i doktorantów z różnych uczelni zagranicznych. Znaczna liczba publikacji jest efektem współpracy z kilkoma ośrodkami badawczymi we Francji (ponad 50 wspólnych publikacji) oraz z Uniwersytetem UNED w Madrycie (ponad 40 prac). Współpraca prof. Ziółek z różnymi uniwersytetami francuskimi została uhonorowana nagrodą roku 2017 przyznaną przez SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE (Francuskie Towarzystwo Chemiczne) za polsko-francuską współpracę w dziedzinie chemii.