Data publikacji w serwisie:

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naukowców z UAM

Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pośród 60 przedstawicieli świata nauki, wyróżnieni zostali także pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. Beata Mikołajczyk, prof. Ryszard Naskręcki, prof. Stefan Jurga, prof. Marek Kwiek, prof. Janusz Bujnicki, prof. Stanisław Mikołajczak, dr hab. Maria Gołda-Sobczak oraz dr Agnieszka Jeran. Uroczystość odbyła się w Łazienkach Królewskich.

Nagrody te to coroczne wyróżnienia przyznawane przez ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego – otrzymał ją m.in. prof. Stefan Jurga. Prof. Marek Kwiek otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe za badania szkolnictwa wyższego prowadzone w ramach polityki publicznej. Dr hab. Maria Gołda-Sobczak otrzymała nagrodę I stopnia za osiągnięcia naukowe. Minister Jarosław Gowin, mówił podczas uroczystości: – Patrząc na nagrodzonych, wiem, że Polska nauka ma się coraz lepiej, że polscy akademicy osiągnęli poziom światowy, a w niektórych dziedzinach to oni wyznaczają nowe kierunki.Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/laury-dla-naukowcow-i-dydaktykow-nagrody-ministra-nauki-2017-rozdane.html