Data publikacji w serwisie:

BESTStudenci wybrani!

Zbadają język kibiców, przeanalizują wizerunek instytucji w filmach animowanych i sprawdzą jak dokładnie można przewidzieć globalną pogodę przy pomocy sieci neuronowych. To tyle niektóre z projektów laureatów konkursu BESTStudentGRANT, których poznaliśmy w poniedziałek, 18 grudnia 2017 r. Zwycięzcy otrzymali 5000 zł na realizację swojego pierwszego projektu badawczego. Konkurs BESTStudentGRANT adresowany jest do laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, a także osób, które osiągnęły na egzaminie maturalnym najlepsze wyniki, a teraz są studentami pierwszego lub drugiego roku na UAM.

Laureatami konkursu zostali: Maja Górczak (filmoznawstwo i kultura mediów), Michalina Krakowiak (biotechnologia), Piotr Ostrowski (filologia romańska), Piotr Rozwalak (geologia), Michał Rudzik (filologia germańska), Iga Skrzypczak (filologia polska), Kacper Sołtys (historia sztuki), Maksymilian Aleksander Wojtas (technologie komputerowe) oraz Wojciech Zięba (biotechnologia).

Do konkursu zgłoszono 22 projekty. Uczestnicy opisali swoje propozycje badawcze, wskazali cele badań, opracowali harmonogram ich realizacji oraz kosztorys. Przedstawili także sposoby upowszechniania swoich wyników. Propozycje studentów były oceniane przez wybranych recenzentów, a kapituła programu BESTStudentGRANT wyłoniła najlepszych. Zwycięzcy mogą –według własnego wskazania – sfinansować wyjazdy konferencyjne, udział w warsztatach czy kursach, które pomogą mu na rozwijanie umiejętności badawczych. Stypendium może sfinansować kwerendę biblioteczną czy wyjazd (także zagraniczny), podczas którego zostaną przeprowadzone badania laboratoryjne lub terenowe. Ważnym składnikiem wsparcia jest honorarium w wysokości do 30% całkowitej kwoty dofinansowania, które można wykorzystać w zależności od swoich potrzeb.
Laureaci swoje badania realizować będą do końca bieżącego roku akademickiego, a ich wyniki zostaną upublicznione w postaci artykułów naukowych, wstąpień konferencyjnych, referatów i posterów. Ponadto zostaną także zaprezentowane społeczności UAM w październiku 2018 na pierwszym BESTStudentSEMINAR.

fot. Przemysław Stanula