Data publikacji w serwisie:

Prof. Janusz Jurczak Doktorem Honoris Causa UAM

21 grudnia, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał prof. Janusz Jurczak – wybitny chemik, specjalista w zakresie chemii organicznej i stereochemii, uczony o światowej renomie. Uroczystość odbyła się w Sali Lubrańskiego UAM, 21 grudnia 2017 r.

Międzynarodowe uznanie prof. Jurczakowi przyniosły badania dotyczące wpływu wysokich ciśnień w stereokontrolowanych reakcjach organicznych, poznanie znaczenia efektów supramolekularnych dla przebiegu reakcji stereokontrolowanych, zwłaszcza asymetrycznych oraz chemii rozpoznania molekularnego anionów.

Profesor Jurczak był organizatorem międzynarodowych konferencji, wykładowcą w uczelniach i ośrodkach badawczych na całym świecie, członkiem wielu komitetów organizacyjnych oraz redakcyjnych. W 2004 roku został członkiem rzeczywistym PAN oraz członkiem zwyczajnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w 2009 roku.

Profesor wypromował 75 doktorów nauk chemicznych. Utworzył dwa nowoczesne laboratoria w Instytucie Chemii Organicznej PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim, w których do dziś prowadzone są, na światowym poziomie, badania w dziedzinie syntezy wysokociśnieniowej i syntezy stereoselektywnej.

Tak intensywna aktywność naukowa Profesora znalazła swoje odbicie w ponad 500 oryginalnych publikacjach, pracach przeglądowych oraz opracowaniach o charakterze monograficznym z imponującą liczbą cytowani wg indeksu Hirscha.