Data publikacji w serwisie:

Naukowcom z UAM będzie łatwiej skomercjalizować swoje wyniki badań

4 stycznia 2018 roku Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki i Prezes Zarządu Fundacji UAM prof. Jacek Guliński podpisali Porozumienie ramowe o współpracy między Fundacją im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To efekt wieloletniej kooperacji, który określa konkretne obszary działań, inwestycji, realizujących cele statutowe Fundacji UAM.

- Poza wskazaniem licznych programów stypendialnych, określeniem pomocy w działalności naukowej, dydaktycznej czy organizacyjnej, Porozumienie zawiera zasady wsparcia w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, rozwoju przedsiębiorczości, inicjatyw kulturalnych, jak również relacji z otoczeniem gospodarczym i społecznym. Liczymy, że będzie to ważne narzędzie do wprowadzania na rynek wyników pracy naukowców UAM. Chodzi o to, byśmy jak najwięcej czerpali z prac prowadzonych na jednym z najlepszych uniwersytetów w kraju – podkreśla prof. Jacek Guliński, Prezes Zarządu Fundacji UAM.

Do analizy możliwości komercjalizacji prac naukowych pracowników UAM przyda się wielkie doświadczenie najstarszego w Polsce parku naukowo-technologicznego. Poznański Park Naukowo-Technologiczny stanie się więc areną testów i eksperymentów, które mają sprawić, że wyniki badań naukowych łatwiej przechodzić będą z UAM do świata zwykłych użytkowników.

- Nowy rok zatem systematyzuje, strukturalizuje współpracę między FUAM a UAM, co pozwoli w pełni wykorzystać ogromny potencjał obu instytucji i podjąć wiele nowych, rozwojowych, korzystnych inicjatyw, budujących renomę UAM oraz poznańskiego środowiska akademickiego. Świadomi wyzwań, jakie stawia przed Fundacją Uniwersytet, a przed Uniwersytetem rzeczywistość, wierzymy, że zawarte Porozumienie odświeży i zdynamizuje ideę, która od samego początku przyświecała Fundacji UAM, a była to misja wspierania gospodarki poprzez transfer technologii oraz twórcze łączenie nauki z biznesem – podkreśla Rektor UAM, profesor Andrzej Lesicki.

Tym samym UAM i FUAM tworzą jeszcze lepsze warunki dla osób kreujących innowacyjne rozwiązania z Poznania i regionu.

Więcej informacji o Fundacji na: http://fuam.pl/pl
Więcej informacji o PPNT na: http://ppnt.poznan.pl

Fot. Przemysław Stanula