Data publikacji w serwisie:

Neurobiologia pod szyldem czterech uczelni

11 stycznia 2018 r., Rektorzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podpisali porozumienie o utworzeniu kierunku neurobiologia. Uczelnie poprowadzą wspólny kierunek blisko 100 lat po tym, jak została założona Wszechnica Piastowska, czyli późniejszy Uniwersytet Poznański, z którego się wywodzą, jest to więc współpraca symboliczna.

Neurobiologia to studia interdyscyplinarne II stopnia, które od 2015 roku były prowadzone przez trzy uczelnie, do których w tym roku dołączył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Neurobiologia jest dziedziną zajmującą się biologią układu nerwowego, który występuje u wszystkich zwierząt. Podczas zajęć studenci poznają funkcjonowanie układu nerwowego zarówno u człowieka, jak i zwierząt gospodarskich, bezkręgowców czy owadów. Celem studiów jest praca badawcza polegająca na rozpoznaniu wielu aspektów funkcjonowania układu nerwowego.
Co roku każda uczelnia będzie mogła przyjąć określoną liczbę studentów. Grupy będą nie większe niż 20 osób. Studenci będą mieli zajęcia na wszystkich czterech uczelniach, jednak otrzymają jeden dyplom ukończenia studiów.

fot. Przemysław Stanula