Data publikacji w serwisie:

Komentarz w sprawie Projektu "Tłumacz"

Z żalem i zdziwieniem przyjmujemy komentarze, które pojawiły się w Internecie, dotyczące projektu, nad którym wspólnie pracuje UAM, Urząd Miasta Poznania i Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Odwołuje się on do pięknej idei wolontariatu studenckiego, który jak dotychczas prężnie rozwija się na UAM, czego znakomitym przykładem jest m.in. Wydziałowe Centrum Wolontariatu VOLONTARIO WSE UAM.

Uniwersytetowi, jak i całemu środowisku akademickiemu Poznania zależy, aby coraz więcej osób z zagranicy studiowało na poznańskich uczelniach, chcemy też, aby studenci-obcokrajowcy dobrze czuli się w naszym mieście i zawsze mogli liczyć na pomoc uczelni, także w sytuacjach kryzysowych. Również, kiedy stają się ofiarami przestępstw, czy wykroczeń. Projekt pod hasłem „Tłumacz” w założeniu ma pomóc właśnie w takich sytuacjach w szybkim skomunikowaniu się osób niemówiących po polsku z funkcjonariuszami policji. Chodzi o szybkie uzyskanie podstawowych informacji, które pozwolą ofierze zredukować stres i poinformować o dalszym przebiegu sprawy, np. o tym, że należy poczekać na przybycie tłumacza przysięgłego, w którego obecności złoży zeznania itp. W żadnym przypadku projekt nie zakłada udziału studentów w czynnościach procesowych, przesłuchaniach w charakterze świadków czy podejrzanych. Projekt był szeroko konsultowany z przedstawicielami Urzędu Miasta i Komendy Miejskiej Policji, którzy w pełni zaakceptowali jego założenia. Wszyscy są zgodni, że jest duża potrzeba takich działań i może to przynieść tylko pozytywne skutki. 


Nasze zdumienie budzą natomiast komentarze, w których mówi się o „wyzyskiwaniu” studentów. Takie insynuacje negują szlachetną ideę wolontariatu, w którym wszyscy chętni pomagają właśnie bez wynagrodzenia! Udział studentów w projekcie „Tłumacz” jest całkowicie dobrowolny i wpisuje się we wszelkie działania, także miasta, mające zwiększyć bezpieczeństwo studentów-obcokrajowców w Poznaniu, np. projekt Air Bag. 


Nie możemy też przejść obojętnie obok upublicznionego w Internecie listu Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce. Sposób przedstawienia sprawy, bez podstawowej znajomości szczegółów tego Projektu oraz bez szukania u jego organizatorów wyjaśnień na powstałe wątpliwości, wprowadza w błąd i skutecznie zniechęca studentów, co może sprawić, że zainteresowanie, tymi szlachetnymi i ważnymi działaniami, może być o wiele mniejsze. Twórcy projektu mają nadzieję, że planowanie spotkanie z zainteresowanymi studentami w najbliższy piątek o godz. 9.45 pomoże wyjaśnić powstałe niejasności i z pożytkiem dla wszystkich uda się podpisać wspólną umowę uczelni, miasta i policji o wdrożeniu Projektu.

Rzecznik prasowy UAM

Małgorzata Rybczyńska