Data publikacji w serwisie:

UAM i PWSZ w Pile zacieśniają współpracę

W środę (31 stycznia 2017 roku) Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile podpisały porozumienie o współpracy.  Dzięki niemu uczelnie będą współpracować w sferze dydaktycznej, podejmować wspólne projekty badawcze. Pracownicy dydaktyczni PWSZ zyskają np. szansę podjęcia studiów doktoranckich bądź podyplomowych, a także przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych na ogólnie przyjętych zasadach. Do dyspozycji studentów i naukowców będą także zbiory biblioteczne obu uczelni. Możliwe będzie też wzajemne korzystanie z bazy laboratoryjnej.

– Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, dotyczy współpracy, a tym samym potwierdza to co Uniwersytet od lat robi dla Państwowych Szkół Zawodowych, wiedząc, że kształcą potencjalnych kandydatów na studia magisterskie  na UAM. Miejsce, w którym działa PWSZ jest dla nas szczególnie ważne. Mamy w Pile Nadnotecki Instytut UAM, który stosunkowo niedawno został otwarty, po przekształceniu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile – powiedział rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

– Cieszę się na podpisanie tej umowy, która  potwierdza to, co do tej pory robiliśmy. To, że jesteśmy z Wielkopolski i że wzajemnie ze sobą współpracujemy – powiedział rektor PWSZ w Pile, prof. Donat Mierzejewski.

–  To pierwsza Państwowa Szkoła Zawodowa w Wielkopolsce, z którą Uniwersytet podpisał porozumienie o współpracy. Liczymy na to, że zaowocuje to wieloma wspólnymi projektami, także studenckimi – dodaje prorektor ds. kadry i finansów UAM, prof. Tadeusz Wallas.

fot. Przemysław Stanula