Data publikacji w serwisie:

Wydział Prawa i Administracji UAM na podium rankingu Ministerstwa Sprawiedliwości!

5 lutego 2018 r. w Popowie k. Warszawy, odbyła się konferencja dziekanów wydziałów prawa, w którym uczestniczyli podsekretarze stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości: dr Marcin Warchoł oraz sędzia Łukasz Piebiak. Spotkanie poświęcone było omówieniu wyników wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, a także naboru na aplikacje: sędziowską oraz prokuratorską do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze organizuje Minister Sprawiedliwości, a wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady i jednakowy zakres egzaminów. W 2017 r. przystąpiło do nich 7997 absolwentów 44 uczelni, a egzaminy zdało 4325 osób, czyli 54,1% kandydatów. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się na podium rankingu Ministerstwa Sprawiedliwości, z którego wynika, że na WPiA UAM egzamin zdało blisko 75% przystępujących do niego aplikantów.

– Trzecia pozycja  Wydziału Prawa i Administracji, to mocna pozycja – komentuje dziekan WPiA UAM, prof. Roman Budzinowski – tym bardziej, że za nami jest Uniwersytet Warszawski, a przed nami Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet łódzki. Po raz drugi mamy w tym rankingu 3 miejsce, poprzednio zdarzały się dalsze, a więc jest to tendencja zwyżkowa. Dobrym prognostykiem na przyszłość jest to, że wszyscy absolwenci, którzy na dyplomie mają bardzo dobry, dostają się na aplikację prawniczą za pierwszym podejściem – dodaje prof. Budzinowski.

Więcej informacji na temat rankingu znajduje się pod linkiem: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,10376,wiceministrowie-sprawiedliwosci-na-konferencji-z.html