Data publikacji w serwisie:

Liceum Uniwersyteckie w Słubicach

Od września 2018 r., przy Collegium Polonicum UAM w Słubicach, zacznie działać Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące. Kadrę stanowić będą w części akademicy z Uniwersytetu, nauczyciele z dużym przygotowaniem pedagogicznym. Do wyboru uczniów będą trzy profile: humanistyczny, matematyczno-informatyczny oraz przyrodniczy – każda z klas może liczyć maksymalnie kilkunastu uczniów. Spotkanie informacyjne dla kandydatów oraz ich rodziców odbędzie się już 15 marca o godz. 17:00 w budynku Collegium Polonicum w Słubicach.

- Przede wszystkim uznajemy, że powinniśmy w większym stopniu zaznaczyć swoją pozycję w Słubiach, w których jesteśmy już od ponad 20 lat. Liceum ogólnokształcące jest nam potrzebne do tego, aby dowiedzieć się z wyprzedzeniem, jakie są oczekiwania dziś jeszcze licealistów, a w przyszłości studentów. Uniwersytet modyfikuje systematycznie ofertę dydaktyczną – tworzymy nowe kierunki i specjalności studiów. Jednakże, aby tę ofertę w porę zmodyfikować, musimy dowiedzieć się z wyprzedzeniem o oczekiwaniach młodych ludzi – zapowiada prorektor UAM prof. Tadeusz Wallas. Dodaje, że ULO będzie stawiać na naukę języków obcych – dziś w programach szkół średnich, minimalny wymiar godzin dwóch języków to 450 godzin – UAM chce wprowadzić ich blisko 1200.

Dr Jan Zgrzywa, przyszły dyrektor ULO, zapowiada program mentoringu dla uczniów: - Mentor ma szansę stać się dla młodego człowieka mistrzem, przewodnikiem. Będzie dzielić się swoim doświadczeniem życiowym, nie tylko zawodowym. Oczywiście, jeśli będzie  „mentoringowa chemia” i uda się zbudować relację opartą na zaufaniu, w czym będziemy pomagać – dodaje dr Zgrzywa.  Spotkania mają odbywać się osobiście, ale również za pośrednictwem Internetu. Mentor będzie pokazywał swoim podopiecznym uniwersyteckie życie – zabierał na wykłady czy inne uczelniane przedsięwzięcia. 

Więcej informacji znajduje się stronie: liceum.amu.edu.pl oraz na profilu ULO na portalu Facebook: facebook.com/ULOSlubice/