Data publikacji w serwisie:

Kolejny krok UAM w drodze do powstania Centrum Szyfrów Enigma

W czwartek 15 lutego 2018 roku władze UAM i miasta Poznania podpisały umowę o użyczeniu pomieszczeń w dawnym Collegium Historicum, która otwiera drogę do urządzenia tam ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. To trzy ważne nazwiska matematyków, którzy jak oceniają historycy, skróciły II wojnę światową o 3 lata. Przede wszystkim to troje wybitnych absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego. Za pomocą metod matematycznych złamali szyfr  niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. W styczniu tego roku zostali uhonorowani medalami Alumno Bene Merenti przez władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyróżnienia odebrały rodziny zasłużonych matematyków.

Uniwersytet użycza około 1000 metrów kwadratowych w budynku dawnego Collegium Historicum przy ul. Św. Marcin 78. Pomieszczenia znajdują na pierwszym piętrze budynku. Koncepcję ideową i użytkową Centrum Szyfrów ma przygotować krakowska firma New Amsterdam.

Artyści z Krakowa od lat specjalizują się w budowaniu muzeów narracyjnych, czyli odwołujących się do emocji i wrażeń zmysłowych. Według zapowiedzi, do końca 2019 r., przy ul. Św. Marcin, powstanie muzeum, które na zawsze będzie przypominać dokonania trójki Polaków. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć ekspozycję poświęconą historii kryptologii oraz szyfrów.  Muzeum ma mieć formę labiryntu. Zwiedzający będą mogli sami próbować łamać szyfry i sprawdzić swoją wiedzę w zakresie kryptologii. Centrum Szyfrów Enigma, współtworzone  przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma za zadanie popularyzację polskiej myśli naukowej. Ma także być zachętą dla młodych do studiowania matematyki i informatyki. Centrum Szyfrów Enigma powstaje dzięki wkładowi finansowemu  ze środków Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz wsparciu miasta Poznań i UAM.

Umowę użyczenia podpisali ze strony UAM, Prorektor ds. kadry i rozwoju,  prof. Tadeusz Wallas oraz ze strony miasta Zastępca Prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.