Data publikacji w serwisie:

Ekologia i światowe rozwiązania - goście z Teheranu na UAM

We wtorek, 20 lutego 2018 r., w gabinecie Rektora UAM odbyło się spotkanie z władzami Amirkabir University of Technology w Teheranie.

Ten publiczny uniwersytet w Iranie to silny, prężnie rozwijający się ośrodek naukowy w Iranie, znajdujący się w grupie pięciuset najlepszych uniwersytetów na świecie. Współpracuje z firmami przemysłowymi, szczególnie w przemyśle petrochemicznymi i włókienniczym. Współpraca naukowa między uczelniami już istnieje. Pracownia Chemii Mikrobiocydów UAM, kierowana przez prof. Bogumiła Bryckiego oraz zespół badawczy prof. Somaye Akbari z Tehran Polytechnic (AMU) pracują nad praktycznym wykorzystaniem nowych kationowych związków powierzchniowo czynnych, nazywanych w literaturze gemini surfaktantami. Unikatowe właściwości tych związków, m.in. biobójcze, dyspergujące i antykorozyjne są podstawą ich zastosowania w innowacyjnych detergentach, wyrobach kosmetycznych, dodatkach do farb, i wielu, wielu innych dziedzinach: chemii materiałowej, farmacji, wyrobach tekstylnych, przemyśle petrochemicznym, przemyśle papierniczym, nanotechnologii, a także w tzw. inteligentnych materiałach.

– Prace, które aktualnie prowadzimy związane są z wykorzystaniem wyników badań podstawowych gemini surfaktantów do praktyki przemysłowej – mówi prof. Bogumił Brycki. – Szczególnie istotny jest projekt ich wykorzystania do uszlachetniania paliw, który rozpoczęliśmy od podpisania przez UAM i PKN Orlen umowy NDA. Chodzi o opracowywanie praktycznych rozwiązań, które będą wykorzystywane przez nasz największy koncern paliwowy. Unikatowe właściwości biobójcze gemini surfaktantów wykorzystujemy również do ochrony cennych materiałów zabytkowych, m.in. w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, jak również antycznych tkanin w Muzeum Egipskim w Kairze. Właściwości biobójcze tych związków zostały także wykorzystane do zaprojektowania i wytworzenia inteligentnej maski przeciwdrobnoustrojowej, która została nagrodzona na targach innowacji w Paryżu, a w Polsce w grudniu 2017 r., została nagrodzona przez Ministerstwo Rodziny i KRUS w kategorii prac naukowo-badawczych. Prowadzimy również intensywne prace nad możliwością recyklingu papierów higienizacyjnych, które z uwagi na zawartość żywic wzmacniających papier nie nadają się aktualnie do recyklingu – dodaje Profesor Brycki.

Współpraca z Amirkabir University of Technology ma na celu wykorzystanie doświadczeń UAM do opracowania innowacyjnych materiałów przeznaczonych m.in. do odsalania wody morskiej oraz produkcji masek higienicznych opartych na olejkach eterycznych i dendrymerach, kontrolujących uwalnianie substancji czynnych. We wtorkowym spotkaniu, ze strony AUT, uczestniczył Prof. S. Ahmad Motamedi, Kanclerz, dr A. M. Tousi, Wice Kanclerz, dr Amir Golroo dyrektor ds. naukowych i współpracy międzynarodowej oraz dr Mohammad Reza Razfar, doradca Kanclerza i dyrektor działu Public Relations.
Władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza reprezentował prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i spraw międzynarodowych. W spotkaniu uczestniczyli także: prof. Bogumił Brycki oraz dr hab. Iwona Kowalczyk. W ramach wizyty w UAM goście z AUT zapoznali się z pracami badawczymi oraz możliwościami realizowania światowych projektów w Centrum Nanobiomedycznym UAM kierowanym przez prof. Stefana Jurgę.

fot. Przemysław Stanula