Data publikacji w serwisie:

Lubuskie Wawrzyny 2017 z uniwersyteckim akcentem

Nagrodę Rektora UAM w Poznaniu za najlepszą książkę popularnonaukową otrzymał  w tym roku Ludwik Lipnicki za „Drzewa i krzewy Drezdenka” wydaną przez gminę Drezdenko. Nagroda została wręczona w Zielonej Górze, w czwartek 22 lutego 2018, podczas dorocznej gali Lubuskich Wawrzynów 2017.  To jeden  z najbardziej prestiżowych konkursów literackich, naukowych i dziennikarskich w regionie lubuskim. Organizatorami są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Partnerem Konkursu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który poprzez działalność  Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach, stara się  wspierać życie literackie, kulturalne i popularnonaukowe na pograniczu.  Nagrodę Rektora UAM podczas uroczystości wręczyła Prorektor ds. kształcenia prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk.  Rektor UAM przyznał w tym konkursie także dyplom za walory edytorskie Zielonogórskiemu Ośrodkowi Kultury, za książkę Jarosława Skorulskiego pt; „Kroniki księżnej Dino. Zapiski z Zatonia z lat 1840-1861”.

Ludwik Lipnicki to poeta, prozaik, profesor, doktor nauk biologicznych. Jego książka  zawiera nie tylko bogaty materiał zdjęciowy, pokazujący piękno i bogactwo miejscowej przyrody, ale – jak czytamy - kryje w sobie także niezwykły walor możliwości ”odkrywania” przez mieszkańców urody miejsc pozornie znanych, obok których często przechodzimy, lecz ich nie dostrzegamy.

Lubuski Wawrzyn Literacki 2017 otrzymała  podczas czwartkowej gali  Zofia Mąkosa za książkę „Wendyjska winnica. Cierpkie grona” wydaną przez Książnicę Oddział Publicat, Wrocław. To epicka opowieść z czasów wojny - rodzinne więzy, siła miłości, determinacja kobiet. Lubuski Wawrzyn Naukowy 2017 otrzymała Katarzyna Taborska za książkę „Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie” wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski 2017 otrzymał  redaktor Zbigniew Borek za artykuły prasowe opublikowane w "Gazecie Lubuskiej".

Lubuskie Wawrzyny wręczane są od 1994 roku.

fot. prof. Grzegorz Podruczny