Data publikacji w serwisie:

Badacz dziejów polskiego parlamentaryzmu z medalem Homini Vere Academico

Prof. Henryk Olszewski, autor ponad 470 publikacji naukowych, poświęconych dziejom polskiego parlamentaryzmu na tle porównawczym, a także dziejom ustroju i myśli polityczno-prawnej szlachty, został odznaczony Medalem Homini Vere Academico. Podczas uroczystości, która odbyła się w piątek, 23 lutego, otrzymał odznaczenie z rąk JM Rektora UAM, prof. Andrzeja Lesickiego.

- Pan Profesor jest wielce zasłużonym nauczycielem akademickim, opiekunem wielu pokoleń prawników. Chciałbym podziękować za te liczne lata dla Uniwersytetu i życzyć Panu Profesorowi  jeszcze wielu lat aktywności zawodowej,  bo mimo że ten moment przejścia  na  trochę inne relacje etatowe z uniwersytetem  nastąpił, Pan Profesor Henryk Olszewski stale jest twórczo aktywny, nadal  jest  też nauczycielem akademickim – mówił  Rektor UAM. Prof. Henryk Olszewski podziękował za medal, podkreślając, jak ważne są takie oznaki ciepłych uczuć płynących z macierzystej uczelni.  

W latach 1975-78 prof. Henryk Olszewski był dziekanem  Wydziału Prawa i Administracji UAM. Profesor jest członkiem rzeczywistym PAN oraz Komitetu Nauk Prawnych i Komitetu Nauk Politycznych PAN. Zasiada również w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim  oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i portugalskim Krzyżem Komandorskim Orderu Infanta Henryka. W 2010 został doktorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

fot. Przemysław Stanula