Data publikacji w serwisie:

„Przesuwamy akcenty” – minister Jarosław Gowin dla Życia Uniwersyteckiego

Wicepremier Jarosław Gowin zapewnia, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu spełnia warunki i może wziąć udział w pierwszym konkursie na uczelnie badawcze. Minister mówi o tym w specjalnym wywiadzie dla najnowszego numeru miesięcznika Życie Uniwersyteckie. Kryteria pierwszego konkursu w ramach  programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” określa nowa Konstytucja dla Nauki, która w miniony czwartek trafiła pod obrady rządu. W ramach konkursu wybranych zostanie 10 wiodących ośrodków, które przez sześć lat będą otrzymywały podwyższoną dotację o 10 proc lub więcej.

W wywiadzie Minister Gowin przypomina, że nikt nie nakazuje uczelniom  likwidacji wydziałów. - W ustawie przesuwamy akcenty. To uczelnia, a nie wydział będzie posiadała uprawnienia do nadawania stopni i tytułów. Naszą intencją było zerwanie z uczelnią jako federacją wydziałów, które nierzadko ze sobą konkurują – mówi minister Gowin. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiada też na pytanie, czy „pod nową ustawą” nie obawia się, że rektor może stać się „dyktatorem” na uczelni. Cały wywiad ukaże się w poniedziałkowym wydaniu Życia Uniwersyteckiego oraz na stronie www.amu.edu.pl