Data publikacji w serwisie:

Miliony z ministerstwa dla poznańskich uczelni

W piątek 9 marca, w Sali Lubrańskiego UAM odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznego czeku Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu. UAM w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zdobył pierwszy raz tak wysokie środki na realizację programu „Uniwersytet jutra”. Otrzyma prawie 40 mln złotych na unowocześnienie dydaktyki oraz dostosowanie jej do wymogów rynku pracy. Środki wykorzystane zostaną także na wsparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich oraz rozwój kadr i infrastruktury informatycznej uczelni.

Drugą poznańską uczelnią, która otrzymała dofinansowanie jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, który zdobył prawie 12 mln złotych na projekt "Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu". Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych przyznanych w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.Symboliczne czeki obu uczelniom wręczył przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Michał Wypij.

fot. Łukasz Woźny