Data publikacji w serwisie:

Odszedł twórca „Krótkiej historii czasu”

14 marca 2018 roku, odszedł wielki fizyk i kosmolog, Stephen Hawking. To wielka strata dla świata nauki. Jego dokonania przypomina prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej UAM, prof. Ryszard Naskręcki:

– Odszedł od nas Stephen Hawking. Uczony, intelektualista, który jeszcze za swojego życia był postacią mityczną, wręcz legendarną – mówi prof. Ryszard Naskręcki - Choć urodzony był w Oxfordzie, większą część swojego życia spędził w Cambridge, gdzie kończył studia, gdzie objął katedrę Lucasa. Warto przypomnieć, że Katedrę Lucasa przez wiele lat obejmował Izaak Newton. Stephen Hawking był fizykiem, fizykiem teoretycznym, astrofizykiem i kosmologiem. Był wreszcie wybitnym intelektualistą, który za główny obszar swoich badań naukowych, zainteresowań wziął sobie czarne dziury – a więc kosmologia i wszystko, co było na początku. Warto również powiedzieć, że Stephen Hawking był znakomitym popularyzatorem. Jego „Krótka historia czasu” książka wydana dokładnie trzydzieści lat temuosiągnęła nakład kilkunastu milionów egzemplarzy. To wszystko pokazuje, że straciliśmy kogoś absolutnie niezwykłego. Kogoś, kto pojawiał się w miejscach niezwykłych jak różne telewizyjne show. Kogoś, kto występował również w filmach. kto oceniał również współczesną naukę. Jestem jednak głęboko przekonany, że dziedzictwo Hawkinga to nie tylko jego naukowe prace, konsekwencje jego wielkiego odkrycia, że czarne dziury mogą także emitować promieniowanie, ale również to, co zostawił po sobie w zakresie popularyzacji nauki – dodaje prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej UAM, prof. Ryszard Naskręcki.