Data publikacji w serwisie:

Alumno Bene Merenti dla prof. Andrzeja Legockiego

21 marca 2018 r. w Gabinecie Rektora UAM, odbyła się uroczystość wręczenia medalu Alumno Bene Merenti, który przyznawany jest wybitnym absolwentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tym razem otrzymał go prof. Andrzej Legocki - to  biochemik zajmujący się biologią molekularną roślin, członek rzeczywisty PAN. Sam o sobie mówi, że kocha Polskę oraz Poznań (w 2014 r. otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Poznania).

Pełnił rozliczne funkcje: dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, działał w rozmaitych organizacjach naukowych, zasiadał w radach redakcyjnych i naukowych.

Dotychczas medale Alumno Bene Merenti UAM otrzymali: Adam Michnik, Wojciech Nentwig, Renata Borowska – Juszczyńska, a ostatnio trzej matematycy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski.

fot. Przemysław Stanula