Data publikacji w serwisie:

"Mieli odwagę upomnieć się o swych prześladowanych kolegów" - Senat UAM uczcił uczestników Marca 1968 roku

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjął w poniedziałek 26 marca 2018 roku uchwałę w sprawie 50. rocznicy wydarzeń marcowych 1968 roku. W przerwie obrad, członkowie Senatu wraz z władzami rektorskimi złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza na placu jego imienia.
Poniżej treść przyjętej uchwały.

W marcu 1968 r. studenci i pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, solidaryzując się z kolegami z uczelni warszawskich, zaprotestowali przeciwko ograniczaniu wolności słowa, a następnie przeciwko oszczerczej kampanii ówczesnej władzy, oskarżającej część obywateli o zdradę Ojczyzny i odmawiającej im prawa do bycia Polakami. Senat UAM, przypominając te wydarzenia w ich pięćdziesiątą rocznicę, pragnie oddać cześć profesorom, wykładowcom, studentom, którzy w tamtych trudnych czasach mieli odwagę upomnieć się o swych prześladowanych kolegów, poszanowanie autonomii uczelni, prawo do poszukiwania i głoszenia prawdy, wolność badań naukowych.

Społeczność akademicka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dziękuje tym, którzy stanęli w obronie podstawowych wartości, stanowiących podstawę funkcjonowania uniwersytetu: poszanowania godności każdego człowieka, wolności myśli i słowa, solidarności wobec ludzi dyskryminowanych ze względu na swe pochodzenie i przekonanie. Nasi koledzy ponieśli za swą niezłomną postawę surowe konsekwencje. Pamięć o tych wydarzeniach jest dla nas ważnym przesłaniem i niezbywalnym zobowiązaniem.

fot. Łukasz Woźny